ĐƯỜNG BỘ

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 88 items in 5 pages
1 24. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 24. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng ; Người ký:
Đã xem: 159 lượt / Tải về: 5 lượt
22/06/2018
2 25. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
Số/Ký hiệu: 25. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô ; Người ký:
Đã xem: 218 lượt / Tải về: 56 lượt
22/06/2018
3 26. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép
Số/Ký hiệu: 26. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợ ; Người ký:
Đã xem: 156 lượt / Tải về: 9 lượt
22/06/2018
4 27. Cấp phù hiệu ô tô xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải
Số/Ký hiệu: 27. Cấp phù hiệu ô tô xe taxi, xe hợp đồng, xe vận ; Người ký:
Đã xem: 231 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
5 28. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải
Số/Ký hiệu: 28. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận ; Người ký:
Đã xem: 200 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
6 29. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: 29. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch ; Người ký:
Đã xem: 162 lượt / Tải về: 13 lượt
22/06/2018
7 30. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: 30. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịc ; Người ký:
Đã xem: 152 lượt / Tải về: 5 lượt
22/06/2018
8 31. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: 31. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịc ; Người ký:
Đã xem: 155 lượt / Tải về: 6 lượt
22/06/2018
9 32. Cấp phù hiệu xe nội bộ
Số/Ký hiệu: 32. Cấp phù hiệu xe nội bộ ; Người ký:
Đã xem: 166 lượt / Tải về: 12 lượt
22/06/2018
10 33. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ
Số/Ký hiệu: 33. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ ; Người ký:
Đã xem: 143 lượt / Tải về: 1 lượt
22/06/2018
11 34. Cấp phù hiệu xe trung chuyển
Số/Ký hiệu: 34. Cấp phù hiệu xe trung chuyển ; Người ký:
Đã xem: 145 lượt / Tải về: 3 lượt
22/06/2018
12 35. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển
Số/Ký hiệu: 35. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển ; Người ký:
Đã xem: 170 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
13 36. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Số/Ký hiệu: 36. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương t ; Người ký:
Đã xem: 148 lượt / Tải về: 7 lượt
22/06/2018
14 37. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Số/Ký hiệu: 37. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phươ ; Người ký:
Đã xem: 143 lượt / Tải về: 1 lượt
22/06/2018
15 38. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
Số/Ký hiệu: 38. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời ; Người ký:
Đã xem: 141 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
16 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
Số/Ký hiệu: 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 145 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
17 40. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Số/Ký hiệu: 40. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 144 lượt / Tải về: 2 lượt
22/06/2018
18 41. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
Số/Ký hiệu: 41. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 168 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
19 42. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại
Số/Ký hiệu: 42. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đố ; Người ký:
Đã xem: 85 lượt / Tải về: 1 lượt
22/06/2018
20 43. Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 43. Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Cam ; Người ký:
Đã xem: 81 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018