ĐƯỜNG BỘ

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 92 items in 5 pages
1 30. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 203 lượt / Tải về: 9 lượt
30/11/2018
2 24. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 220 lượt / Tải về: 6 lượt
30/11/2018
3 90. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 41 lượt / Tải về: 1 lượt
30/11/2018
4 91. Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 38 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
5 92. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 39 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
6 93. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 40 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
7 95. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 45 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
8 96. Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 46 lượt / Tải về: 1 lượt
30/11/2018
9 1. Cấp mới Giấy phép lái xe
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 57 lượt / Tải về: 12 lượt
30/11/2018
10 25. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
Số/Ký hiệu: 25. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô ; Người ký:
Đã xem: 274 lượt / Tải về: 67 lượt
22/06/2018
11 27. Cấp phù hiệu ô tô xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải
Số/Ký hiệu: 27. Cấp phù hiệu ô tô xe taxi, xe hợp đồng, xe vận ; Người ký:
Đã xem: 298 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
12 28. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải
Số/Ký hiệu: 28. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận ; Người ký:
Đã xem: 249 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
13 31. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Số/Ký hiệu: 31. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịc ; Người ký:
Đã xem: 210 lượt / Tải về: 9 lượt
22/06/2018
14 32. Cấp phù hiệu xe nội bộ
Số/Ký hiệu: 32. Cấp phù hiệu xe nội bộ ; Người ký:
Đã xem: 220 lượt / Tải về: 13 lượt
22/06/2018
15 33. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ
Số/Ký hiệu: 33. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ ; Người ký:
Đã xem: 200 lượt / Tải về: 1 lượt
22/06/2018
16 34. Cấp phù hiệu xe trung chuyển
Số/Ký hiệu: 34. Cấp phù hiệu xe trung chuyển ; Người ký:
Đã xem: 202 lượt / Tải về: 4 lượt
22/06/2018
17 35. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển
Số/Ký hiệu: 35. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển ; Người ký:
Đã xem: 221 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
18 36. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Số/Ký hiệu: 36. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương t ; Người ký:
Đã xem: 208 lượt / Tải về: 14 lượt
22/06/2018
19 37. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Số/Ký hiệu: 37. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phươ ; Người ký:
Đã xem: 198 lượt / Tải về: 3 lượt
22/06/2018
20 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
Số/Ký hiệu: 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác ; Người ký:
Đã xem: 189 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018