ĐƯỜNG BỘ

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 93 items in 5 pages
21 90.Thủ tục chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải người, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 488 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
22 90. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 445 lượt / Tải về: 3 lượt
30/11/2018
23 91. Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 410 lượt / Tải về: 1 lượt
30/11/2018
24 92. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 480 lượt / Tải về: 1 lượt
30/11/2018
25 93. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 410 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
26 95. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho cần cẩu, xitéc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 421 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
27 96. Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Đã xem: 444 lượt / Tải về: 2 lượt
30/11/2018
28 1. Cấp mới Giấy phép lái xe
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 467 lượt / Tải về: 22 lượt
30/11/2018
29 27. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 309 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
30 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 278 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
31 Cấp phù hiệu ô tô xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằn
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 312 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
32 70. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 500 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
33 55. Thủ tục Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 471 lượt / Tải về: 4 lượt
30/11/2018
34 74. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 493 lượt / Tải về: 1 lượt
30/11/2018
35 76.Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Đã xem: 467 lượt / Tải về: 0 lượt
30/11/2018
36 77. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Số/Ký hiệu: 77. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương ; Người ký:
Đã xem: 432 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
37 75. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Số/Ký hiệu: 75. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường h ; Người ký:
Đã xem: 465 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
38 56. Thủ tục thẩm định Dự án, thiết kế cơ sở xây dựng công trình giao thông
Số/Ký hiệu: 56. Thủ tục thẩm định Dự án, thiết kế cơ sở xây dự ; Người ký:
Đã xem: 491 lượt / Tải về: 6 lượt
22/06/2018
39 71. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 71. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với ph ; Người ký: 71. Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với ph
Đã xem: 482 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018
40 72. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 72. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường h ; Người ký:
Đã xem: 436 lượt / Tải về: 0 lượt
22/06/2018