ĐƯỜNG BỘ

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 93 items in 5 pages
81 17. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 659 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2018
82 18. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng đến
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 638 lượt / Tải về: 3 lượt
01/03/2018
83 19. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức,cá nhân do cùng một Sở giao thông vận tải quản lý
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 569 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
84 20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 605 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
85 21. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Số/Ký hiệu: 1443/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 609 lượt / Tải về: 1 lượt
01/03/2018
86 22. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 770/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 499 lượt / Tải về: 1 lượt
01/02/2018
87 23. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số biển số xe máy chuyên dùng
Số/Ký hiệu: 770/QĐ-UBND ; Người ký:
Đã xem: 567 lượt / Tải về: 1 lượt
01/02/2018
88 Cấp lại Giấy phép lái xe
Số/Ký hiệu: Cấp lại Giấy phép lái xe ; Người ký:
Đã xem: 815 lượt / Tải về: 77 lượt
01/02/2018
89 3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Số/Ký hiệu: 3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tả ; Người ký:
Đã xem: 685 lượt / Tải về: 19 lượt
01/02/2018
90 4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Số/Ký hiệu: 4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng c ; Người ký:
Đã xem: 716 lượt / Tải về: 0 lượt
01/02/2018
91 5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Số/Ký hiệu: 5. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp ; Người ký:
Đã xem: 655 lượt / Tải về: 4 lượt
01/02/2018
92 6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Số/Ký hiệu: 6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ; Người ký:
Đã xem: 608 lượt / Tải về: 13 lượt
01/02/2018
93 7. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
Số/Ký hiệu: 7. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ; Người ký:
Đã xem: 580 lượt / Tải về: 9 lượt
01/02/2018