ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
1.thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe
Hết hiệu lực
Tập tin văn bản: cap_moi_GPLX.docx Dung lượng: 24.41 Kb [ Tải về 27 lượt ]

Nội dung trích yếu :
thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe