ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
24. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 24._Xoa_so_dang_ky_xe_may_chuyen_dung.docx Dung lượng: 15.38 Kb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
24. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng