ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
25. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 25._Cap_Giay_phep_kinh_doanh_van_tai_bang_xe_oto.docx Dung lượng: 33.51 Kb [ Tải về 82 lượt ]

Nội dung trích yếu :
25. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô