ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
30. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 30._Cap_doi_bien_hieu_xe_o_to_van_tai_khach_du_lich.docx Dung lượng: 19.94 Kb [ Tải về 17 lượt ]

Nội dung trích yếu :
30. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch