ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký:
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
31. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 31._Cap_lai_bien_hieu_xe_o_to_van_tai_khach_du_lich.docx Dung lượng: 17.59 Kb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
31. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch