ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký:
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
32. Cấp phù hiệu xe nội bộ
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 32._Cap_phu_hieu_xe_noi_bo.docx Dung lượng: 20.37 Kb [ Tải về 21 lượt ]

Nội dung trích yếu :
32. Cấp phù hiệu xe nội bộ