ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
80. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
80. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông