ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
83. Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: bien_hieu_du_lich_phuong_tien_thuy.docx Dung lượng: 19.8 Kb [ Tải về 3 lượt ]

Nội dung trích yếu :
83. Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch