ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
84. Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: cap_doi_bien_hieu_phuong_tien_thuy_ND.docx Dung lượng: 19.68 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
84. Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực