ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký:
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
86. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 86._Cong_bo_hoat_dong_cang_thuy_noi_dia.docx Dung lượng: 18.03 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
86. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa