ĐƯỜNG BỘ

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Quyết định số 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó Chủ tịch: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
87. Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 87._Cong_bo_lai_hoat_dong_cang_thuy_noi_dia.docx Dung lượng: 18.51 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
87. Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa