Khiếu nại táo cáo

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Thủ tục đơn thư khiểu nại
Số/Ký hiệu: 1 ; Người ký: ..
Đã xem: 1569 lượt / Tải về: 4 lượt
01/03/2012
2 Thủ tục đơn thư tố cáo
Số/Ký hiệu: 2 ; Người ký: ..
Đã xem: 1554 lượt / Tải về: 2 lượt
01/03/2012